♦ YouTube trở thành YouTube Red

YouTube Red là dịch vụ sử dụng YouTube trả phí (tức là không miễn phí :v) với 3 tính năng nổi bật:

  • Ad-free videos: Không có quảng cáo khi bạn xem YouTube
  • Save offline: Lưu lại video để xem khi không kết nối internet
  • Background play: Chạy Youtube trong khi sử dụng các ứng dụng khác hoặc khóa màn hình

Tiếp tục đọc “YouTube Red, Facebook Blue, Instagram… Mazarine?”